Paginabegin

Huurvoorwaarden


De huurprijs is  verschuldigd per werkdag en wordt aangerekend vanaf de dag dat het verhuurde toestel onze firma verlaat tot en met de dag waarop het toestel opnieuw in het bezit is van onze firma.
De huur wordt maandelijks gefactureerd.
Het toestel wordt door de huurder op eigen kosten teruggebracht naar een van onze filialen of wordt door ons , op uitdrukkelijke vraag en op kosten van de huurder afgehaald, in welk geval door de huurder een vergoeding verschuldigd is  van 75,00 EUR per toestel.

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het toestel.  
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die het toestel of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, zou veroorzaken aan zichzelf of aan derden.
De huurder zal ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van dergelijke schade.

Het verhuurde toestel moet in de oorspronkelijke staat en schoongemaakt worden terugbezorgd, samen met de laskabels, handschrapers en handleiding die bij het toestel voorzien waren. Alle schade aan het toestel die bij de teruggave wordt vastgesteld, wordt geacht te zijn veroorzaakt door de huurder, die moet instaan voor de daaraan verbonden kosten.
Eventueel poetswerk, herstellingen of ontbrekende stukken zullen na de teruggave aangerekend worden aan de huurder.

Onze handelsrelatie is  onderhevig aan onze Algemene Voorwaarden.

Huurvoorwaarden


De huurprijs is  verschuldigd per werkdag en wordt aangerekend vanaf de dag dat het verhuurde toestel onze firma verlaat tot en met de dag waarop het toestel opnieuw in het bezit is van onze firma.
De huur wordt maandelijks gefactureerd.
Het toestel wordt door de huurder op eigen kosten teruggebracht naar een van onze filialen of wordt door ons , op uitdrukkelijke vraag en op kosten van de huurder afgehaald, in welk geval door de huurder een vergoeding verschuldigd is  van 75,00 EUR per toestel.

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het toestel.  
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die het toestel of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, zou veroorzaken aan zichzelf of aan derden.
De huurder zal ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van dergelijke schade.

Het verhuurde toestel moet in de oorspronkelijke staat en schoongemaakt worden terugbezorgd, samen met de laskabels, handschrapers en handleiding die bij het toestel voorzien waren. Alle schade aan het toestel die bij de teruggave wordt vastgesteld, wordt geacht te zijn veroorzaakt door de huurder, die moet instaan voor de daaraan verbonden kosten.
Eventueel poetswerk, herstellingen of ontbrekende stukken zullen na de teruggave aangerekend worden aan de huurder.

Onze handelsrelatie is  onderhevig aan onze Algemene Voorwaarden.

Van Biesen - Everaert Bvba

  Eeksken 85 - 1745 Opwijk

  info@vbe-bouw.be

  +32 (0)52 35 83 28

  +32(0)52 35 84 31


Ma - Vrij07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Zat07:30 - 12:00
ZonGesloten

Contact


Van Biesen - Everaert Bvba

  Eeksken 85 - 1745 Opwijk

  info@vbe-bouw.be

  +32 (0)52 35 83 28

Openingsuren


Ma - Vrij07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Zat07:30 - 12:00
ZonGesloten
© Copyright 2024 Van Biesen - Everaert. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.